PRODUKTY      REFERENCE      OBJEDNÁVKA      O FIRMĚ      KONTAKT
     Nápověda-Help-FAQ    Webmail     Administrace     Download     

pracovní postup

Postup při realizaci zakázky:

 1. Zákazník zvolí typ služby
  Zákazník si vybere z výše uvedených produktů a služeb ty, které splňují jeho požadavky. Nejčastější volbou je vytvoření internetové prezentace. Probíhá na základě níže uvedeného postupu, který je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.
 2. Vyplnění standardního zákaznického dotazníku
  Firma IT MEDIA zašle zájemci o nabízené služby zákaznický dotazník, v němž klient specifikuje charakter a rozsah zakázky. Dotazník obsahuje základní kontaktní údaje a konkrétní otázky vztahující se k požadované službě.
 3. Cenová kalkulace
  Na základě údajů uvedených v dotazníků firma IT MEDIA zpracuje předběžnou cenovou kalkulaci, která bude zahrnovat všechny služby spojené s realizaci zakázky.
 4. Rozpracování podkladu
  Poté, co zákazník schválí předběžnou cenovou kalkulaci, proběhne jednání, při němž se definuji a následně rozpracují detaily zakázky. Konkretizuje se rozsah a forma požadovaných komponentů (například elektronický obchod, databáze zboží, vyhledávání apod.). Samotné tvorbě internetové prezentace předchází vypracování koncepce v součinnosti s marketingovým oddělením zákazníka. Jejím smyslem je definovat cíle a cílové zákaznické skupiny, stanovit informační obsah, strukturu a komunikační kanály, specifikovat technologie, které budou použity, a zároveň určit časový harmonogram realizace projektu. Koncepce internetové prezentace je součástí smlouvy a je závazným podkladem pro její realizaci
 5. Jazykové verze
  Každá internetová prezentace oslovuje potencionální zákazníky a partnery nejen u nás, ale i v zahraničí. Vytvoření webových stránek v několika jazycích pokládáme za samozřejmost a díky spolupráci se zkušenými překladateli jsme schopni zajistit zhotovení kvalitní verze stránek nejen ve všech světových, ale i v dalších jazycích podle požadavků zákazníka. Vzhledem k současné vládní politice podpory obchodní výměny se zahraničními partnery navrhujeme registrovat vznik webové prezentace u státního garanta této podpory.
 6. Schematické rozdělení a rozmístění ovládacích prvků, obrázků a bloků textu
  Dalším krokem je vytvoření elektronické slepé mapy, která slouží k nastínění a porovnání různých variant rozmístění jednotlivých prvků, jež tvoří stránku prezentace.
 7. Návrh grafického designu
  Firma IT MEDIA ve spolupráci s renomovaným grafikem poskytne několik alternativních grafických návrhů, z nichž si zákazník zvolí ten, který bude nejlépe vyhovovat jeho požadavkům. V případě, že se jeho představy budou s předloženými návrhy rozcházet, bude na základě jeho přání vypracována odpovídající verze.
 8. Vlastní stavba prezentace
  V této fázi jednání bude zákazníkovi předloženo ke schválení konečné zpracování internetové prezentace. Pokud klient výslednou verzi akceptuje, přikročí firma IT MEDIA k faktické realizaci zakázky. Na základě koncepce je podle časového harmonogramu realizován projekt na Internetu. Jednotlivé fáze jsou kontrolovány a podléhají schválení zákazníkem.
 9. Zaškolení odpovědných pracovníků
  V případě, že provoz internetové prezentace klade odborné nároky na pracovníky zajišťující správu zveřejňovaných dat, firma IT MEDIA zaškolí osoby pověřené zákazníkem, přičemž tato služba je zahrnuta v ceně zakázky.
 10. Předání prezentace s kompletní dokumentací
  Výsledkem výše uvedeného postupu je kvalitní internetová prezentace, která splňuje jak podmínky zákazníka, tak technické standardy doporučené firmou IT MEDIA. V rámci předání internetové prezentace obdrží zákazník také kompletní dokumentaci na CD-ROM.
 11. Propagace
  V závěrečné fázi realizace projektu jsou webové stránky optimalizovány tak, aby byly při hledání webovým vyhledávačem snadno nalezeny zadáním klíčových slov z oblasti podnikání klienta (titulky stránek, nadpisy, klíčová slova, popis). Odkazy na ně jsou zařazeny do českých a případně i světových katalogových seznamu na Internetu. Podle přání zákazníka může být návštěvnost nové internetové prezentace stimulována bannerovou reklamní kampaní a případně i dalšími formami propagace na Internetu (reklama v mailing listech, PR články, sponzoring, přihlášení do soutěži o nejlepší stránky, zveřejnění tiskových zpráv, propagace formou partnerství apod.).
 12. Aktualizace a rozvoj
  Internetová prezentace zákazníka je umístěna na serveru zhotovitele, je zaručena její dostupnost 24/7 a je pravidelně zálohována.

 Nápověda-FAQ     Webmail     Administrace     
     Produkty     Reference     Objednávka     O firmě     Kontakt